>> >> פעילות יומית

פעילות יומית

bus
mikvah
kollel
chatzot
daven
Teffilah

תחבורה:

מאז פרצו המהומות באזור בית לחם, פעילות אנשי המוסדות היתה קשה יותר והגישה לקבר רחל אמנו הוגבלה לאוטובוסים בלבד. מוסדות קבר רחל הפעילו אז הסעות באוטובוסים ממוגנים 4 פעמים ביום, כיום אף שניתן להגיע לקבר במכוניות פרטיות מפעילים אנשי העמותה את הנסיעות 4 פעמים ביום במחיר מסובסד ואוספים אנשים משכונות העיר.

למידע על זמני הנסיעות ותחנות איסוף לחץ כאן.

 

מקווה:

זהו דבר חידוש. לראשונה מאז ומעולם, טרחו והקימו אנשי מוסדות קבר רחל בעמל רב ובמאמץ גדול מקווה מהודר לטובת המתפללים והלומדים. להקמת מקווה במקום יש סימוכין בספרי מקובלים, שגבר לפני מאות שנים השתוקקו לטבול לתוספת טהרה במקום כיסופין.

 

כולל חצות:

חצות הלילה. דממה. כולם ישנים. זו שעת רצון ורחמים.עפ"י הקבלה השמים נפתחים והתפילות מתקבלות ומסוגלות לישועות ולהמתקת הדינים. באותה שעה יוצאים צדיקים ותלמידי חכמים ללמוד ולהתפלל בקבר רחל מחצות הלילה עד אור הבוקר.

 

חברת תהילים:

מדי יום מתקיים במקום מנין לאמירת כל ספר התהילים מתחילתו ועד סופו, בכוונה ובקדושה לישועת הפרט והכלל. אמירת כל מזמורי נעים זמירות ישראל יחד עם סגולת המקום יוצרים חיבור עם בעל עוצמה רוחנית.

 

 

כולל בוקר

 

בעקבות פניית גדולי וצדיקי הדור שליט"א החליטו בהנהלת מוסדות קבר רחל לפתוח כולל נוסף - כולל בוקר, אשר בו לומדים אברכים תלמידי חכמים ויר"ש את הש"ס, ויעתירו בתפילות על כלל עם ישראל

מוקד ישועות:

1800-5800-863 -ישראל
1-888-276-2435 - ארה"ב

המוקד פועל 24 שעות ומקבל בקשות לישועה, רפואה, נחמה ופרנסה. התפילות מתקיימות ע"י תלמידי חכמים ובני תורה הלומדים ומתפללים במקום.

 

 

לכל המעוניינים להיות שותפים בפעולות הנ"ל נא ללחוץ כאן

 

לראש העמוד | הדפסת עמוד | שלח קישור לחבר